Grzegorz
Rutkowski

International Values Trainer, Konsultant, Optymalizator 535 848 624

Specjalizuję się w wykorzystaniu innowacji, wspieraniu liderów w procesie zmiany, optymalizacji  procesów, budowaniu przewagi konkurencyjnej i kapitału społecznego organizacji w oparciu o wartości.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami.

Moja otwartość i zamiłowanie do usprawnień w myśl filozofii Lean Thinking to cechy, którymi kieruje się w swojej pracy.

W czasie wolnym  czytam, piekę chleb na zakwasie, chodzę po górach i bywam „MacGyve’rem”