Anna
Plewa

Coach ICC, Trener, Konsultant, Mentor EMCC 607 120 053

Trener biznesu, konsultant w obszarze HRM, doradca zawodowy, coach i mentor – to główne odsłony mojej działalności zawodowej. Chętnie dzielę się doświadczeniami zgromadzonymi w trakcie ponad 20 lat pracy jako konsultant i dyrektor HR. Prowadzę treningi i warsztaty dla menedżerów m.in. w zakresie budowania zespołów, rozwoju kompetencji i talentów pracowników, budowania własnych kompetencji. Współpracuję także z kilkoma wiodącymi uczelniami wyższymi jako wykładowca oraz kreator i koordynator projektów rozwojowych.

Poczucie sensu – to wartość nadrzędna dająca mi energię do tworzenia i wdrażania nowych projektów.

A synergia płynąca z towarzyszenia ludziom w ich rozwoju daje mi ogromną satysfakcję zawodową.

Podróże i poznawanie ludzi z różnych kultur to moja pasja.