Oferta indywidualna

Kurs certyfikacyjny (online)

Delight Index™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego diagnozujące atmosferę w organizacji w ujęciu funkcjonalnym.

 • Pokazuje organizację oczami pracowników
 • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
 • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi

Klimat organizacyjny funkcjonuje w sposób podobny do klimatu w znaczeniu geograficznym. Sprzyjające warunki sprawiają, że w określonym miejscu na Ziemi życie może kreatywnie rozwijać się i rozkwitać. Podobnie dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu.

Skala Kontekstowa®AdvisioDelight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji.

Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej. Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).

Kurs certyfikacyjny (online)

Synergia™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zaangażować pracowników w strategiczny dialog i efektywną realizację celów w firmie

 • Bada zaangażowanie ludzi w cele
 • Prognozuje szanse realizacji celów
 • Koordynuje dialog strategiczny

SynergiaTM na bazie metody 360 stopni bada synergię między celami i ich licznymi interesariuszami po to, by na podstawie zgromadzonych informacji przestawić prognozę realizacji każdego celu. Proces moderowany przez to narzędzie redukuje i strykturyzuje wewnętrzny dialog strategiczny, który w znaczący sposób zwiększa strategiczną skuteczność organizcji.

Metodologia i narzędzie Synergia™ pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.

Synergia™ prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.

Kurs certyfikacyjny (online)

Star Tracks™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zidentyfikować talenty i liderów w organizacji lub zespole.

 • Identyfikuje osoby kluczowe
 • Wyławia talenty i liderów zmian
 • Gromadzi wiedzę rozproszoną w sieciach społecznych

Narzędzie Star Tracks™ wyławia obserwacje i informacje rozproszone w rozległych sieciach społecznych. Korzystając z matrycy pożądanych charakterystyk, Star Tracks™ analizuje właściwości wszystkich potencjalnych „gwiazd” i błyskawicznie dostarcza nazwiska ludzi, których szukasz. Tylu, ilu potrzebujesz.

Metodologia Star Tracks™ oparta jest na podejściu kompetencyjnym. Kryteria identyfikacji poszukiwanych talentów definiuje w formie wskaźników behawioralnych przedstawiających pożądane zachowania pracowników.

Star Tracks™ prezentuje listy rankingowe w kilku kluczowych ujęciach. Cechą unikatową jest raport Gwiazdy błyszczące z dali , czyli osobny ranking przedstawiający listę talentów, które otrzymały najwięcej wskazań od osób, które mają z nimi rzadki kontakt.

Kurs certyfikacyjny

International Values Consultant

Szkolenie dedykowane jest doświadczonym coachom, trenerom, pracownikom działów HR, którzy chcą pracować w obszarze wartości, budować kulturę organizacyjną w oparciu o wartości, budować dobre, oparte o zaufanie relacje w zespołach oraz wspierać indywidualne osoby w ich rozwoju.
Ten warsztat to nie tylko praktyka, autorskie narzędzia, społeczność, doświadczeni trenerzy. To także wyjątkowe osobiste doświadczanie pracy na głębokich poziomach własnej świadomości. 
Warsztat w oparciu o badania nad wartościami (Popielski, Szwarc, Cieciuch, Graves, Beck).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • przełożenie wiedzy o wartościach na codzienną pracę
 • odkrywanie indywidualnych motywatorów
 • rozwój zdolności komunikacyjnych na głębokich poziomach
 • projektowanie ćwiczeń pracy z wartościami
 • budowanie zespołów w oparciu o wartości

PRZYKŁADOWE OBSZARY DO ZASTOSOWANIA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY

 • prowadzenie konsultacji w zakresie wartości
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • planowanie rozwoju pracownika
 • prowadzenie mentoringu sprzedaży/ obsługi klienta
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • budowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Warsztat otwarty

Harmonijne Oddychanie

Holistyczny warsztat harmonizujący ciało, energię, umysł przez doświadczanie i utrwalanie pełnego, płynnego oddechu.

Celem warsztatu jest powrót do naturalnego oddechu, który w wyniku obecnego trybu życia został  przez nas zapomniany i mocno zniekształcony. 

Harmonijne Oddychanie  to kompleksowa metoda nauki łagodnego, świadomego oddychania, która pozwala utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie.

Opracował ją ekspert tybetańskiej jogi ruchu (Jantra Jogi), Fabio Andrico, uczeń tybetańskiego mistrza Czogjala Namkhai Norbu, który wprowadził Jantra Jogę na Zachód w latach siedemdziesiątych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNKÓW

 • wzmocnienie układ odpornościowego, zwiększenie energii witalnej, kształtowanie prawidłowej  sylwetki ciała
 • redukcja wpływu emocji negatywnych i wzmocnienie spokoju, który płynie   z koordynacji ciała, energii i umysłu
 • rozwijanie uważności i zdolności do skupienia się bez napięcia
 • lepsze oczyszczanie organizmu z toksyn oraz napięć energetycznych

DLA KOGO?

 • dla wszystkich, którzy szukają skutecznych metod na redukcję stresu, relaksację, odświeżenie energii, przywrócenie koncentracji i klarowności umysłu oraz w dłuższej perspektywie na podniesienie jakości swojego życia i zdrowia
 • ćwiczenia  są dostosowane do możliwości fizycznych i sprawności Uczestników. Wiele pozycji można również wykonać na krześle – jeśli potrafisz stać, siedzieć  i leżeć,  to ten warsztat jest dla Ciebie
Warsztat otwarty

Tańce Khaita – harmonia w ruchu

Holistyczny warsztat  harmonizujący ciało, energię i umysł przez doświadczanie radości i relaksu w tańcach tybetańskich.

Celem tej aktywności jest rozwijanie poprzez taniec harmonii indywidualnej, pomiędzy ludźmi oraz w ich otoczeniu. 

Autorem kolekcji tych radosnych grupowych tańców jest Profesor Czogjal Namkhai Norbu, wybitny uczony, który prowadził wieloletnie badania w dziedzinie języka, sztuki, kultury i cywilizacji tybetańskiej.

W 2016 Tańce Khaita stały się oficjalnie częścią Międzynarodowego Departamentu Tańca (CID) przy UNESCO.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • rozwijanie uważności w ruchu i zwiększanie świadomości ciała
 • uwalnianie towarzyszących nam na co dzień napięć w ciele i umyśle 
 • pogłębianie rozumienia przestrzeni i na doskonalenie umiejętności budowania relacji z innymi
 • spontaniczne doświadczanie relaksacji i radości wynikającej z koncentracji na choreografii, rytmie, melodii i ludziach

DLA KOGO?

 • dla wszystkich, którzy szukają skutecznych metod na rozwijanie samoświadomości, odświeżenie energii i doświadczenie zrelaksowanej radości
 • tańce Khaita mogą być wykonywane przez osoby w każdym wieku, bez wcześniejszych przygotowań
 • kroki i ruchy można dostosować do stopnia swojej sprawności i kondycji fizycznej. Jeśli potrafisz chodzić i ruszać rękami, to ten warsztat jest dla Ciebie.