Oferta biznesowa

Power Time Session™ 

to holistyczna InnerMasteringowa® sesja interwencyjna, dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia w zmianie, prowadzona przez doświadczonych coachów/doradców/psychologów/mentorów. Sesja ma na celu Logowanie do Dobrostanu© poprzez interwencję w jednym (kluczowym w danym momencie) obszarze przy jednoczesnym zadbaniu o pozostałe obszary:

 • kompetencje (wiedza, umiejętności, postawa)
 • świadomość (wartości, poczucie sensu)
 • energia (dynamika, pole energetyczne człowieka, pełna koherencja umysł-serce-ciało)

Power Time Session™ pozwala na:

 • wzmocnienie dojrzałości managerskiej
 • podniesienie poziomu świadomości
 • rozpoznanie swoich strategii działania w nowej sytuacji
 • poznanie swoich skryptów
 • podniesienie i zharmonizowanie swojej energii
 • uzyskanie profesjonalnego wsparcia

Głównym celem Power Time Session™ jest przywrócenie osób kluczowych w organizacji do stanu zasobnego. Do stanu, w którym ważne decyzje podejmowane są świadomie i z dużym spokojem, bez lęku (który na ten moment towarzyszy wielu osobom naturalnie w życiu codziennym). 

Harmonizowanie organizacji™:

Z  zarządzaniem mamy do czynienia  dopiero wtedy, gdy:

 • postrzegamy organizację systemowo – dzięki temu możliwe jest nie tylko nazwanie i uwzględnienie kluczowych elementów, ale również określenie powiązań, zależności oraz wzajemnych wpływów między tymi elementami.
 • działamy strategicznie – decyzje podejmowane są w zgodzie z misją, wizją, wartościami i długoterminową perspektywą (z jednoczesnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji, możliwości i celów krótkoterminowych).
 • poziom świadomości menadżerów jest adekwatny do poziomu złożoności systemu (z jednoczesnym uwzględnieniem poziomów hierarchicznych).
 • każdy pracownik ma świadomość swojego miejsca oraz roli w organizacji i działa adekwatnie jako część całości.
 • efektywność jest wynikiem mądrości i mocy, a nie uporu i siły.
 • gdy składowe elementy kultury organizacyjnej są spójne zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie – procedury, działania operacyjne, używana technologia, kwalifikacje i kompetencje poszczególnych jednostek, systemy motywacyjne, itp.
 • inwestycja w rozwój ludzi jest tak samo ważna jak inwestycja w nowe technologie.

Wbrew pozorom, wraz z rozwojem technologii rola pracownika wzrasta i staje się bardziej wymagająca. Dotyczy to zarówno szczebla zarządzającego jak i wykonawczego. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i działający w odpowiedni sposób jest największą wartością firmy – człowiek tworzy jakość i efektywność. Niestety w przypadku ludzi trudniejsze jest zdiagnozowanie, w które obszary i w jaki sposób należy zainwestować. Pojawiają się wciąż te same pytania:

 • Jak wzmocnić zaangażowane i motywację pracowników?
 • Które elementy wpłyną długoterminowo na wzrost ich zadowolenia?
 • Które kompetencje są kluczowe, aby uzyskać nowy poziom efektywności?
 • W jaki sposób rozwijać pracowników na konkretnym poziomie hierarchii organizacyjnej?
 • Który kierunek jest właściwy dla danej organizacji?
 • W jaki sposób przeprowadzać zmianę, by uzyskać maksymalne efekty, najmniejszym kosztem i w najkrótszym czasie?

Uwzględniając te wyzwania proponujemy nowatorski model do przeprowadzania zmian kulturowych w organizacjach i rozwoju osobistego – InnerMastering®.

Zmiana kulturowa w podejściu InnerMastering® nie oznacza całkowitej, rewolucyjnej przebudowy – nie polega na zaburzaniu względnej równowagi systemowej i budowania wszystkiego od nowa. Oznacza przede wszystkim harmonizowanie systemu z uwzględnieniem jego aktualnej kondycji,  trwających w tle procesów, istniejących ograniczeń (stref niemożliwości), potrzeb, dostępnych zasobów na bazie naturalnego potencjału danego systemu.

Dzięki podejściu i narzędziom InnerMastering® możliwa jest nie tylko precyzyjna diagnoza potrzeb pracowników na każdym poziomie hierarchicznym w organizacji, ale również określenie konkretnych kroków i metod potrzebnych do zmiany na każdym z poziomów w taki sposób, by wykorzystać zawartą w systemie energię i nadać jej odpowiedni kierunek. Mamy tu do czynienia ze zmianą świadomościową, a nie siłową.

Chodzi o przywrócenie organizacji do jej bazowej i najlepszej wersji – zgodnej z jej DNA. Chodzi o uruchomienie efektu synergii i  zaangażowanie pracowników na każdym etapie tworzenia rozwiązań i wdrażania zmiany.
Chodzi o wygaszenie szkodliwych procesów systemowych bez inwestowania w nie energii, jedynie poprzez uruchamianie i wzmacnianie procesów pożądanych i systemowo słusznych.

W ramach harmonizowania Organizacji oferujemy między innymi:

 • SYSTEMOWĄ DIAGNOZĘ FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI: kontekstowa ocena 360 poziomu kompetencji, struktury, relacji emocjonalnych i sposobów współpracy między pracownikami
 • MODEROWANIE PROCESU WYPRACOWYWANIA ROZWIĄZAŃ przez Zarząd i wyższą Kadrę Menadżerską
 • WSPARCIE HR: outplacement, interim management, audyt personalny, assesment & development center
 • BUDOWANIE KULTURY COACHINGOWEJ w zarządzaniu organizacją
 • WARSZTATY TEAM COACHINGOWE na każdym poziomie funkcjonowania organizacji
 • INTERWENCJE NA POZIOMIE WARTOŚCI skierowane w aspekt wewnętrznej motywacji jednostek i zespołów
 • COACHING indywidualny i zespołowy
 • SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE: zarządzanie, sprzedaż, HR, trenerzy wewnętrzni