Kim jesteśmy

Values Team® jest nie tylko nazwą naszej firmy, jest przede wszystkim określeniem naszej misji. Nazwa wprost wyraża, że skupiamy się na ludziach w przedsiębiorstwie i tworzeniu wartościowych zespołów. W naszym przekonaniu odpowiedni ludzie są kluczowym czynnikiem osiągania sukcesu. Grupa ludzi nie wystarczy, potrzebny jest Zespół. W grupie bardzo często pojawia się konkurencja – Zespół może doświadczyć synergii. Ta różnica czyni wielką różnicę dla firmy, w której ci ludzie – grupa lub zespół – realizuje swoje zadania.

Perspektywa systemowa jest tu kluczowa. Dopiero z tej perspektywy można określić sens istnienia konkretnego zespołu i jego zadania. Dopiero z tej perspektywy można ocenić jego skuteczność, efektywność oraz strategiczne znaczenie w systemie. Wreszcie, dopiero z tej perspektywy można zauważyć i zdiagnozować ewentualne problemy danego zespołu oraz zaplanować odpowiednie działania naprawcze. System służy zespołowi, by zespół mógł służyć systemowi. Dlatego drugim ważnym aspektem naszej pracy jest budowanie wartościowych kultur organizacyjnych.

Z tego powodu rozpoczynamy nasze działania od systemowej diagnozy, między innymi w oparciu o autorskie narzędzia InnerMastering® i od pracy ze strategicznie ważnymi Zespołami. W ten sposób możemy połączyć pracę dla systemu, z pracą dla ludzi w tym systemie.


Na wyższym poziomie złożoności Values Team® oznacza dla nas Zespół Wartości. Każda firma, każdy zespół i każda osoba – każdy system – kieruje się określonymi wartościami. Tworzą one systemowy byt energetyczny – zarząd tego systemu. Ten zarząd określa strategie postępowania, reguły podejmowania decyzji, zależności, powiązania, wpływy oraz granice tego systemu.

  • CZŁOWIEK tworzy jakość
  • Jakość powstaje z zaangażowania
  • ZAANGAŻOWANIE jest wynikiem pasji
  • PASJA ma swe źródło w sercu
  • SERCE potrzebuje sensu
  • POCZUCIE SENSU czyni życie spełnionym

Współpracownicy